Case study

FIRO Consultingrevolutionerar utbildningssektorn

Från outnyttjad hemsida till branschens mest bokningsvänliga plattform.

Firo 

Kategori

B2B, lokalt

Tjänster

Hemsida med bokningssytem

Tidslinje

Pågående

Plattform

WordPress

Bakgrund 

FIRO Consulting AB, ett framstående företag specialiserat på UGL-kurser och personlig coaching, stod inför en digital utmaning. Trots sitt solida rykte inom branschen och en omfattande UGL-kurs, hade deras digitala närvaro inte hållit jämna steg. Deras webbplats fungerade inte som det centrala verktyg det borde vara. Istället för att vara en portal för klientinteraktion och bokningar, var den en passiv informationskälla utan möjlighet för kunder att interagera, boka kurser eller skapa meningsfulla kontakter.

Hemsidan, som hade potential att vara en central hubb för all deras kundinteraktion, gav snarare ett föråldrat intryck. Dessutom var det en källa till frustration både för företaget och deras kunder, eftersom det inte fanns någon integrerad bokningsfunktion. Med en modern och dynamisk verksamhet som FIRO var detta en avsevärd lucka i deras digitala strategi. Företaget insåg behovet av förändring och vände sig till Movesocial för att transformera sin digitala närvaro.

Strategi 

När FIRO Consulting AB vände sig till Movesocial, var det med en klar vision om en förbättrad digital upplevelse för sina kunder. Vår första åtgärd var att djupdyka i FIRO:s nuvarande digitala ekosystem, för att fullt ut förstå de existerande problemen och potentialen för förbättring.

Ett centralt problem var bristen på en integrerad bokningsfunktion, vilket var avgörande för ett företag som erbjöd kurser och personlig coaching. Därför inriktade vi oss först på att införliva en smidig och användarvänlig bokningslösning direkt på hemsidan. Detta skulle inte bara öka användarupplevelsen utan också minska den administrativa bördan för FIRO:s team.

Nästa steg var att uppdatera webbplatsens estetik och användbarhet. Eftersom WordPress var plattformen i fråga, utnyttjade vi dess flexibilitet för att skapa en modern och responsiv design. Samtidigt ville vi att webbplatsen skulle spegla FIRO:s professionalism och engagemang för kundens utveckling. Därför valdes en design som var både modern och inbjudande, med tydliga CTA:er och enkel navigation.

Förutom webbplatsens utseende och funktionalitet riktade vi också in oss på FIRO:s varumärkesidentitet. Logotypen, en viktig del av varje företags varumärkesuttryck, behövde också en uppdatering. Vi ville att den skulle vara igenkännlig, men också förmedla företagets expertis och engagemang inom UGL-kurser och coaching.

Genom dessa steg hoppades vi inte bara uppdatera FIRO:s digitala närvaro, men också förstärka deras position som ledare inom sitt fält.

Malin Feldt
Malin Feldt
FIRO Consulting AB - 8 Nov, 2022
Läs mer
Movesocial har på ett enastående lyhört och professionellt sätt byggt upp och utvecklat vår hemsida. Med sitt kunnande om struktur, utseende, tekniska lösningar och förståelse för våra önskemål/behov har vår hemsida fått ett signifikant och proffsigt lyft. Är supernöjd och rekommenderar Movesocial varmt till alla! /FIRO Consulting

Resultat 

Efter att Movesocials strategi implementerats kunde FIRO Consulting AB skåda omedelbara och betydande förbättringar i deras digitala närvaro.

För det första, tack vare den nya bokningsfunktionen, upplevde FIRO en märkbar ökning i antalet kunder som anmälde sig till deras kurser och personliga coaching sessioner direkt via hemsidan. Denna automatiserade process minskade inte bara den administrativa belastningen för teamet, utan erbjöd även kunderna en sömlös och intuitiv upplevelse.

När det gäller webbplatsens design, rapporterade besökare att de fann sidan lättare att navigera, mer engagerande och mer i linje med det professionella intrycket som FIRO strävade efter att förmedla. Denna förnyade estetik och förbättrade användarupplevelse bidrog till en lägre avvisningsfrekvens och en längre genomsnittlig sessionstid.

FIRO:s uppdaterade logotyp, å andra sidan, stärkte företagets varumärkesidentitet och gav dem en fräsch, modern känsla utan att förlora sin kärnidentitet. Feedback från både befintliga och potentiella kunder indikerade att den nya logotypen framstod som mer professionell och samtidigt tillgänglig.

Sammanfattningsvis, genom vårt samarbete med FIRO, lyckades vi inte bara förbättra deras digitala närvaro men också direkt öka deras affärsresultat. Hemsidan och varumärket reflekterade nu fullt ut den kvalitet och expertis som FIRO erbjuder, vilket har positionerat dem ännu starkare inom området för personlig och professionell utveckling.

Nyfiken på projektet och vill veta mer?
Ansök om ett strategisamtal