Movesocial Köp- och användarvillkor

Köp- och användarvillkor

1. Inledning

Dessa villkor gäller för dig som är kund hos Movesocial. Genom att bli kund accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor. Det är därför viktigt att du läser villkoren noggrant.

2. Om tjänsten

Movesocial är en digital byrå där du kan köpa digitala kruser, immateriella kursmaterial och därtill besläktat innehåll. Genom att registrera dig som kund hos Movesocial får du möjligheten att genomföra köp av de produkter som till varje tid finns till försäljning på Movesocial.

3. Avtalsvillkor och upplysningsplikt

Du kan alltid hitta de gällande köp- och leveransvillkoren på denna sida. Movesocial har rätt att uppdatera och ändra användarvillkoren och innehållet i Movesocials tjänst utan att i förväg få ditt godkännande. Information om större ändringar kommer att lämnas på Movesocials webbplats minst en vecka innan den träder i kraft. Genom att fortsätta använda Movesocials tjänster efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

4. Leverans av digitala produkter

Digitala produkter som e-böcker, e-ljudböcker och andra immateriella produkter levereras efter ett fullföljt köp i form av en nedladdningslänk. Efter genomfört köp får du som kund tillgång till att ladda ner den nyinköpta produkten. Kunden erhåller även en faktura som skickas till den mailadress som kunden har knutit till sitt konto. Leveranskostnader för digitala produkter är inkluderade i det angivna priset.

5. Betalning

Du kan välja att betala på något av följande sätt:

  • Med kort. Du kan betala med Visa, Visa Electron, Mastercard, Klarna. När du genomför ett köp hos Movesocial förvaras dina kortuppgifter på ett säkert och krypterat sätt hos vår betaltjänstleverantör Stripe eller PayPal.

6. Ångerrätt

Du har alltid 14-dagars ångerrätt på e-böcker eller andra digitala produkter. Så snart betalningen av den digitala produkten gått genom och du fått möjligheten att påbörja nedladdning av en digital bok har du 14 dagar att ångra köpet. 

7. Reklamation

Du har tre års reklamationsrätt. Om du mottager en felaktig vara i förhållande till din beställning eller en defekt vara ska du reklamera inom skälig tid efter att du har upptäckt felet. Reklamationer kan meddelas genom vår supportfunktion, antigen på sajten Movesocial.se/kontakt eller via e-post: [email protected]. Vi förbehåller oss rätten att avhjälpa ett fel/en defekt genom att byta mot en felfri vara istället för att betala tillbaka köpesumman.

8. Upphovsrättsskydd och immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till de produkterna du köper hos Movesocial ägs av Movesocial AB. När du köper en digital produkt hos Movesocial, köper du rätten att använda produkten för icke-kommersiell privat bruk och du har inte rätt att bedriva vidareförsäljning av det digitala materialet. All kopiering, förutom för ditt privata bruk, och andra typer av rättighetsstridig spridning är förbjuden. Du är själv ansvarig för att filerna inte sprids vidare till andra användare. Gärningar i strid mot licensrättigheterna kommer att beivras.

All övrig upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till Movesocial och dess tjänster innehas av Movesocial och/eller Movesocials samarbetspartners och du förvärvar genom din kundrelation med Movesocial ingen som helst rätt till dessa rättigheter.

9. Systemkrav

Användning av e-böcker, ljudböcker med mera förutsätter att användaren har tillgång till utrustning som till exempel en dator med internetaccess, vilket kan medföra särskilda utgifter för användaren. Användning av produkterna kan kräva att du emellanåt genomför uppdateringar eller uppgraderingar. Du medger och är införstådd med att sådana systemkrav för användning av tjänsten, som emellanåt kan komma att ändras, är ditt eget ansvar.

10. Användning av tjänsten med mera

För att genomföra ett köp hos Movesocial måste du registrera dig och skapa en användarprofil. Det är däremot inte nödvändigt att köpa något, om du skapar en användarprofil. Om du är under 18 år måste du ha förälders eller annan förmyndares samtycke för att kunna registrera dig som kund hos Movesocial. Som registrerad användare kan du även skriva recensioner om böcker, som kan ses av andra användare av Movesocial. När du skriver en recension visas ditt användarnamn. Recensioner får inte innehålla uppgifter om dig själv eller andra personer, så länge dessa personer inte ingår i boken/produkten.

Movesocial får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Movesocial på sådant sätt att Movesocial eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Du får naturligtvis inte bryta mot svensk lag och du måste följa Movesocials regler. Du får alltså inte:

  • Publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
  • Förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv)
  • Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för någon kommersiell verksamhet.
  • Använda Movesocials tjänster för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden (kommersiella eller andra).
  • Överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, tidsinställda bomber etc., skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persons dator eller egendom.
  • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

Om Movesocial misstänker att du begått ett brott vid användning av Movesocials tjänster förbehåller sig Movesocial rätten att spärra din profil, och polisanmälan kan komma att göras.

Som användare av Movesocial uppmanas du att alltid kontakta vår supportavdelning om du hittar innehåll på Movesocial.se som du menar kan kategoriseras som något av det ovan nämnda.

11. Personuppgifter

Movesocial lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera kundernas användning av Movesocial. Movesocial behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål. Movesocial är personuppgiftsansvarig. Kontaktuppgifter avseende Movesocial finns sist i dessa villkor.

Genom att registrera dig hos Movesocial samtycker du till att Movesocial behandlar dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Movesocials tjänster och betalning för dessa.

Vidare samtycker du till att Movesocial kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om Movesocial och/eller Movesocials produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners.

Du samtycker vidare till att Movesocial lämnar ut dina personuppgifter till Movesocials ägare, bolag som ingår i samma koncern som Movesocial eller bolag som ägs av Movesocials ägare i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av Movesocials tjänster. Movesocial kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till andra bolag.

Om du vill få information om vilka personuppgifter som rör dig och som behandlas av Movesocial kan du skriftligen begära detta genom att skicka ett brev till adressen längst ned i villkoren. Om du vill ändra någon uppgift eller önskar att någon uppgift skall tas bort (vissa uppgifter är dock nödvändiga för din användning av Movesocial) eller om du vill eller inte längre vill erhålla information/reklam om Movesocial och/eller samarbetspartners är du välkommen att kontakta oss. Adressen finns sist i villkoren. I ditt brev skall du uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter du önskar ändra och på vilket sätt du vill att dessa skall ändras.

12. Cookies, IP-adresser och loggstatistik

Movesocial.se använder sig av så kallade cookies. En cookie är en liten fil som lagras i din dator och som innehåller en identifikation av datorn för Movesocial. Filen innehåller inte i sig uppgifter om dig. Cookies används för att skapa en så god användarupplevelse av Movesocial som möjligt, till exempel för att Movesocial kan komma ihåg ditt användarnamn. Du kan alltid radera cookies från din dator.

I anslutning till varje besök hos Movesocial registreras den använda IP-adressen. Din IP-adress är adressen på den dator, som du använder för att besöka Movesocial.se. IP-adressen registreras för att säkra att Movesocial alltid kan leta rätt på den använda datorn, för det fall att missbruk eller olagligheter skett i samband med besöket på Movesocial.se.

För att öka användarupplevelsen använder Movesocial loggstatistik till att exempelvis identifiera vilka böcker som säljer bäst.

13. Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Inom ramen för Movesocial tjänster kan länkar till samarbetspartners webbplatser tillhandahållas. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Movesocial och Movesocial ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

14. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till Movesocials ansvar.

Movesocial lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls av eller genom Movesocial på Movesocials webbplats. Movesocial lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

Movesocial ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till Movesocial eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte Movesocial för brottsliga gärningar som begås med användning av Movesocial tjänster, till exempel hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. Movesocial svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av Movesocial tjänster.

Movesocial svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, Movesocial tjänster och/eller dess material eller information.

Detta gäller dock inte om Movesocial orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag. 

15. Lagval och behörig domstol

På dessa villkor ska svensk lag tillämpas. Tvist hänförlig till Villkoren, till användningen av Movesocial och/eller de tjänster som erbjuds via Movesocial skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

16. Kontakt

Vill du ta kontakt med Movesocial kan du göra det via mejl på adress [email protected] eller via vår kontaktsida på webben – Movesocial.se/kontakt

Vill du skicka brev till oss går det bra på:

Movesocial AB

216 47 Limhamn

Organisationsnummer: 559368-1777

Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE559368177701